TERAPEUTICKÉ
A LEKTORSKÉ
POMŮCKY
b-creative

VÍCE INFORMACÍ

Buďte kreativní...


Vytváříme produkty, které podporují
kreativitu a nápaditost lektorů, učitelů,
koučů, poradců a psychologů.

Podporujte rozvoj...


Prostřednicím našich pomůcek chceme pomáhat povzbuzovat zájem, angažovanost
a zvídavost klientů
na cestě
jejich osobního rozvoje a růstu.

Poznávejte nové...


Seznamujeme odborníky s novými
netradičními a méně známými pomůckami,
které usnadňují konverzaci s klienty
a nevyžadují speciální trénink pro jejich použití.