Workshopy a kurzy   

 

Přihlašte se na vzdělávací akce pořádané v Brně a Praze.

 • Drobné občerstvení (voda, sušenky, ovoce, káva, čaj) je zahrnuto v kurzovném.
 • Součástí kurzu jsou také tištěné studijní materiály.
 • Informace ohledně konání/nekonání obdržíte cca 3 týdny před kurzem
 • STORNO PODMÍNKY: Po úhradě kurzovného je částka nevratná, můžete však za sebe poslat náhradníka. Kurzovné se hradí předem dle instrukcí v informačním mejlu,  který obdržíte cca 3 až 4 týdny před kurzem. Platba kurzovného probíhá obvykle 14 dní předem. V případě, že bude kurz z důvodu nemoci lektora zrušen, kurzovné Vám vrátíme do 5 dnů od plánovaného termínu kurzu. V případě, že je méně než 6 platících účastníků, je kurz zrušen, nejpozději 7 dní před plánovaným termínem. 

 • NAŠE KURZY NEJSOU AKREDITOVÁNY

KURZY S AJKOU DOSTÁLOVOU

Mgr. Alena Dostálová www.ajkadostalova.cz, psycholožka, psychoterapeutka s 15letou praxí. Nyní se věnuje soukromé psychologické praxi a pracuje s dospělými klienty. Pracovala jako psycholog, dětský terapeut a také jako vedoucí školské odborné organizace Mozaika v Hradci Králové. Externě pracovala jako lektor a terapeut v probačních programech pro děti a mladistvé, Ancora a Triangl, Salinger, z.s. Absolvovala systematický výcvik v Gestalt terapii a neustále se dále vzdělává.

S projekcí pracuje ve své praxi téměř denně více jak deset let: „Projektivní práce s klientem je pro mě úžasnou cestou ke společnému zážitku, skutečnému potkání se s klientem a hlubšímu poznání vnitřního světa klienta. Projektivní práce má pro mě také nevyčerpatelný terapeutický potenciál, který neustále rozvíjím.“ Ajka nabízí kurzy prožitkové, plné inspirace a vždy se snaží je upravit na míru potřebám účastníků kurzu.

1) Prožitkový kurz práce s projektivními terapeutickými kartami v praxi s dětmi a adolescenty

Kurz je určen především školním psychologům, psychologům v neziskových organizacích či jiných institucích, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům či jiným odborníkům z pomáhajících profesí, kteří se věnují  přímé práci s dětmi a dospívajícími. 

Pracujete s dětmi? Máte ve Vaší organizaci obrázkové a slovní karty? Chtěli byste je více používat a potřebujete inspiraci? Cítíte se nejistí v práci s projektivním materiálem? Nebo chcete rozšířit možnosti práce o neverbální techniky a způsoby práce, ale tak, aby to bylo bezpečné pro Vaše klienty i pro Vás?

Nabízíme interaktivní workshop zaměřený na poradenskou/podpůrnou práci s dětmi od předškolního věku do rané dospělosti. Cílem kurzu je praktický nácvik, interaktivní sdílení a edukace zaměřená na vývojová stádia dětí, jejich potřeby a potenciál/rizika práce s projekcí.

V kurzu se zaměříme na celou škálu forem práce s dětským klientem, od individuální, přes práci s rodiči až po práci se skupinou.

Důraz bude kladen:

· na vývojová specifika a potřeby dětí v jednotlivých vývojových obdobích - s dětmi předškolními/ranně školními (5-7 let), dětmi v mladším školním věku (8-12 let), s dětmi staršího školního věku (12-15) a adolescenty (15-18 let),

· na rizika projektivní práce s dětmi,

· prožitkovou formu kurzu, kdy si různé formy práce vyzkoušíte, doplněnou o nabídku dalších možností práce s projektivními kartami a kotvení prožitku do teoretického rámce,

· sdílení zkušenosti a inspirace ve využití projektivních karet na míru potřebám ve své vlastní odborné praxi

V kurzu budeme prakticky pracovat s různými kartami z nabídky lektorských a terapeutických pomůcek b-creative ( např. Moře emocí, Karty s příběhy, Život je život, Contemplation a jiné).

Kurz je určen těm, kdo projektivní karty začínají používat a rádi by si vyzkoušeli různé druhy práce s kartami a ukotvili se v práci s projektivními pomůckami. Na kurzu se inspirují i ti, kteří již karty používají, ale kurz není zaměřen na psychoterapeutický proces, akcentuje využijí projektivních karet k navázání kontaktu s klientem, k vytvoření společného dobrého zážitku, k upevnění vztahu, tvoření hypotéz o klientovi, širšímu poznání klienta a více směrem k poradenské práci. Kurz není zaměřen na využití karet v práci pedagoga či lektora. 

Cena: 2600 Kč 

Čas: 9 - 16 hod
Termín: 9.5. 2024

Místo konání: Prostory INDEPT, Pod Marjánkou 1675/41, Praha 6 Břevnov

Přihlášky:  ZDE

 

2) Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ

Celodenní kurz je zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny Vám budou také karty MYTHOS. Uváděné kazuistiky a příklady jsou zejména ze školního prostředí, vzhledem ke zkušenostem lektorky. U práci s kartami COPE se dostanete také k tématu krizové intervence a terapeutické práce .

 • Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Naučíme vás používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Metoda byla použita například po zaplavení tsunami na Haiti, po zemětřesení v Turecku, ve vojenských konfliktech v Izraeli apod.  Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.
 • Naučíme vás využívat rovněž KARTY S PŘÍBĚHY při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur, formulování zakázky, poznávání jeho životního scénáře a způsobu vztahování se k sobě a druhým. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství (ne v  tomto kurzu), individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.
 • Při práci s KARTAMI MOŘE EMOCÍ se dozvíte, jak navázat kontakt s dětským klientem, jak ho naučit identifikovat vlastní emoce a emoce druhých. Karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Těmto kartám je věnováno nejméně času z celého kurzu.

Kurz je určený školním psychologům, psychiatrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center, sociálním pracovníkům a také studentům psychologie v magisterském studiu, případně pracovníkům jiných profesí, ale s psychoterapeutickým výcvikem. Prosím respektujte, že kurz není určen alternativním terapeutům, lidem s ekonomickým vzděláním bez výcviku či pedagogům. Z kurzu není pořizován záznam.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.

Termín: 8.4.2024

Čas: 9.00 -16.00 hod

Místo: Zoom online

Cena: 2500 Kč

Přihlášky: ZDE

3)   Kurz podpory RESILIENCE - psychické odolnosti dětí a dospělých: zážitkový workshop práce s terapeutickými kartami

Workshop je  složený z aktivit zaměřených na podporu resilience dětí, adolescentů a dospělých prostřednictvím využití terapeutických karet. Při práci využijeme terapeutické karty  Resilio a Resilience, Contemplation pro ženy a muže (původní alternativou jsou Metafora ženské a mužské identity, které nyní není možné zakoupit) a Život je život a SILNÉ STRÁNKY. Karty Truhlice minulosti jsou také součástí kurzu,  není nyní skladem. Účastníci absolvují sebezkušenost s terapeutickými kartami – ukázka práce při vytváření vztahu, kontraktování, sebepoznávání a vyjadřování přání a potřeb dítěte, adolescenta či dospělého, při budování sebepodpory a odolnosti. Základní teorie bude předána prostřednictvím prezentace a zbytek zážitkovou formou (80% kurzu). Práce s klientem je založena na konceptech gestalt terapie, narativní terapie, KBT a pozitivní psychologie. Všechny druhy karet však lze využít v individuální a skupinové práci, v poradenství, v osobnostním rozvoji vybrané i v kariérovém poradenství. Není nutná předchozí zkušenost s prací s kartami a kurz je určen i pro nepsychology.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.  (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.


Cena: 1800 Kč 

Čas: 10 - 14 hod 
Termín:  Aktuálně není vypsán termín

Místo konání: Brno střed

Přihlášky: 

Kurz je určen psychologům, psychoterapeutům, sociálním a speciálním pedagogům, pracovníkům krizových center, výchovným poradcům a koordinátorům primární prevence, ale i učitelům.

4) Oživení kariérového poradenství prostřednictvím karet - INTERAKTIVNÍ  WEBINÁŘ ONLINE

Nabízíme Vám příležitost zažít společně kariérové poradenství online s využitím našich karet b-creative. Interaktivní seminář, na kterém se budete poznávat s využitím obrázkových KARET S PŘÍBĚHY. Dozvíte se také o využití karet SILNÉ STRÁNKY a SVĚTEM HODNOT v kariérovém poradenství. V neposlední řadě najdou své místo emoce a prožitky se zapojením karet MOŘE EMOCÍ a ŽIVOT JE ŽIVOT. 

Interaktivní webinář, na kterém se budete věnovat sami sobě, ale nahlédnete také do organizace ONLINE kariérového poradenství. K tomu všemu využijeme naši online webovou aplikaci s kartami, takže si vyzkoušíte i práci s ní a odnesete si nejeden nový zážitek.

 • Seminář proběhne na platformě ZOOM.
 • Teorie bude nezbytné minimum. Kurz není věnován metodice a procesu kariérového poradenství, nýbrž ukázce aktivit,  které můžete použít online i offline.
 • Aktivity s kartami budou probíhat ve velké skupině i podskupinkách, což i online prostředí umožňuje.
 • Nabízené aktivity a příklady budou z kariérového poradenství, ale analogicky je můžete využít v jiném prostředí.
 • Lektorka je ze Slovenska, tudíž výklad bude "po slovensky". 
 • Přístupy do appky jsou v ceně kurzu.
 • Účastníci mají nárok na slevu 50 Kč na tištěné karty i balíček app 30 ks přístupů zdarma (pokud vlastníte karty)
 • Kurz je vhodný pro ty, kteří s prací s kartami začínají, ale i pro ty, kteří už je znají, ale chtějí s nimi přejít do online prostoru. Kurz je určen zejména pro kariérové poradce, ale zvídavé pomáhající „nepsychology“ samozřejmě také vítáme.

Termín: rok 2023

Čas: 14.30 – 18.00

Místo: ONLINE (ZOOM)

Cena: 1000 Kč

Přihlášky:  termín nestanoven

Lektorka: Zuzana Záhradníková

Zuzana provází lidi na jejich cestě za ideálním povoláním. Spolu s klienty objevuje zahradu jejich vrozených talentů, silných stránek, životních hodnot a zkušeností, tak aby byli v práci spokojení a šťastní. Vydělávat si totiž tím, co nás nejvíc baví, je úžasné.  Řídí se mottem: „Pokud budeme rozvíjet slabé stránky, budeme průměrní, pokud budeme rozvíjet silné stránky, budeme výjimeční.“ A jak sama říká: "Uvědomila jsem si, že díky kartám se mnohem snadněji seznámím s klientem, otevírá mi to brány do hodnot, postojů, či vzorců chování klienta. Jsou skvělým nástrojem při práci ve skupině i individuálně. Častokrát karty rozvážou jazyk i tomu nejzarytějšímu introvertovi.

Je členkou Rady Sdružení pro kariérové ​​poradenství a rozvoj kariéry na Slovensku. Přes 15 let působila v mezinárodním prostředí, posledních 5 let na pozicích Senior manažerka, lektorka a mentorka pro kariérovou ​​změnu. Vedla rozvojový modul pro klíčové talenty s potenciálem na lídra. Kariérně připravovala maminky v rámci projektu ZPĚT PO MATEŘSKÉ. Pomáhá různým věkovým skupinám, ale její srdcovkou jsou střední školy. Její rukama už prošlo přes 200 gymnazistů. Přes 5 let se věnuje kariérovému poradenství a pracuje pravidelně s kartami. Stejnou dobu poskytuje i školení softskills ONLINE formou.

 

Kurz NA MÍRU vaší organizaci: PRÁCE S VYBRANÝMI PROJEKTIVNÍMI TERAPEUTICKÝMI KARTAMI 

Jste školská organizace? Jste odborná poradenská/terapeutická organizace? Jste nezisková organizace či sociální služba? Pracujete s klienty a využíváte při tom projektivní karty a rádi byste rozšířili vaše dovednosti? Začínáte s projektivními kartami, láká vás je používat, a chcete si osvojit základy práce s těmito pomůckami, na kterých můžete stavět? 

 • Nabízíme vám odborné setkání plné inspirace, sdílení a podpory v práci s projektivními kartami, a to přímo na míru vašim potřebám, zkušenostem, cílové skupině a odbornosti. Lektorka přijede přímo do vaší organizace, abychom kurz realizovali v podmínkách, kde pracujete s klienty.  Před setkáním se společně vyladíme, ujasníme si vaši službu, způsob práce, cílovou skupinu, vaše možnosti, odbornost a zkušenosti, a lektorka připraví interaktivní zážitkové setkání zaměřené na to, abyste mohli následně sebevědomě a zkušeně využít tyto techniky v práci přímo s vašimi klienty.
 • Kurz je zážitkový, interaktivní, protože žitá zkušenost zakotvená v teorii vás nejvíce obohatí a budete se o ni moci opřít. 

Lektorka: Mgr. Alena Dostálová  www.ajkadostalova.cz, psycholožka, psychoterapeutka s 15letu praxí. Nyní na volné noze, pracovala jako psychologdětský terapeut a později i jako vedoucí organizace Mozaika, absolvovala Systematický výcvik v Gestalt terapii a má zkušenosti i se systemickým přístupemExterně pracovala jako psycholog a terapeut v probačním programu Ancora, Salinger, z.s. 

"S kartami pracuji napříč organizacemi a klienty, protože projektivní metody a techniky jsou mi velice blízké, baví mě a výborně doplňují mou tvořivost. Projektivní techniky a pomůcky využívám ve své každodenní poradenské/terapeutické práci již od roku 2014. Za tuto dobu jsem karty využila v práci s dětmi, dospělými, skupinami, odborníky. Ve svých kurzech nabízím sdílení a inspiraci, jak s kartami pracovat. Každý kurz je jedinečný a ušitý na míru konkrétní organizaci nebo účastníkům kurzu, protože škála možností, jak karty využít ve své práci je nevyčerpatelná. Ve svých kurzech reaguji na vaše potřeby a nabízím techniky a způsoby práce, které mohou účastníci reálně využít ve své klientské praxi. Věřím, že účast na kurzu je vždy plná zážitků, inspirace a také metodického ukotvení, aby se každý účastník kurzu pevně usadil v této formě práce a rozvinul svou kreativitu a nadšení pro tuto jedinečnou formu práce." 

REFERENCE:

Po kurzu si s námi paní lektorka udělala zpětnovazebné kolečko a všichni jsme byli velice spokojeni. Ušila nám program přímo na míru, byla velice vstřícná, srozumitelná, naučila nás řadu nových technik práce s kartami prostřednictvým sebezkušenosti a zážitku, seznámila nás s dalšími kartami, které by se pro naši práci mohly hodit a dopřála nám všem moc hezký den. Kurz byl pro nás velmi užitečný a praktický pro naši každodenní práci s dětmi, rodinami a školními třídami. I Vám bychom chtěli velmi poděkovat za spolupráci a určitě budeme dále sledovat nabídku b-creative :-).  (školení na míru pro PPP OLOMOUC)

KONTAKTUJTE NÁS NA INFO@B-CREATIVE.CZ

Dotazy ke kurzům či přihlášky zasílejte na: kurzybcreative@gmail.com nebo na čísle 777 856 564

PŘIJÍMÁM
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.