Workshopy a kurzy

 

 

 

Lektorské a terapeutické pomůcky b-creative a jejich zakladatelka byly oceněny  v Národní ceně kariérového poradenství

 
 
 
 

 

 

KURZY JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ. CENA BUDE NAVRŽENA INDIVIDUÁLNĚ.

Přihlašte se na vzdělávací akce pořádané v Brně. 

 • Drobné občerstvení (voda, sušenky, ovoce, káva, čaj) je zahrnuto v kurzovném.
 • Součástí kurzu jsou také tištěné studijní materíly.
 • Informace ohledně konání/nekonání obdržíte cca 3 týdny před kurzem
 • STORNO PODMÍNKY: Po úhradě kurzovného je částka nevratná, můžete však za sebe poslat náhradníka. Kurzovné se hradí předem dle instrukcí v informačním mejlu,  který obdržíte cca 3 týdny před kurzem. Platba kurzovného probíhá obvykle 14 dní předem. V případě, že bude kurz z důvodu nemoci lektora zrušen, kurzovné Vám vrátíme do 5 dnů od plánovaného termínu kurzu. V případě, že je méně než 6 platících účastníků, je kurz zrušen, nejpozději 7 dní před plánovaným termínem.  

      1) Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/MYTHOS

Celodenní kurz je zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny Vám budou také karty MYTHOS.

 • Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Naučíme vás používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Metoda byla použita například po zaplavení tsunami na Haiti, po zemětřesení v Turecku, ve vojenských konfliktech v Izraeli apod.  Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.
 • Naučíme vás využívat rovněž KARTY S PŘÍBĚHY při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur, formulování zakázky, poznávání jeho životního scénáře a způsobu vztahování se k sobě a druhým. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství, individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.
 • Při práci s KARTAMI MOŘE EMOCÍ vás naučíme, jak navázat kontakt s dětským klientem, jak ho naučit identifikovat vlastní emoce a emoce druhých. Karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Seznámíte se s využitím karet při práci rodinou, školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).
 • Do práce s ostatními kartami se dostaneme také k tomu, jak využít karty MYTHOS při kontraktování.

Kurz je určený školním psychologům, psychiatrrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center, sociálním pracovníkům a také studentům psychologie, případně pracovníkům jiných profesí, ale s terapeutickým výcvikem. Prosím respektujte, že kurz není určen alternativním terapeutům, lidem s ekonomickým vzděláním bez výcviku či pedagogům.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (www.ior.sk)

Pracuje v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Malte.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy.

Časová dotace kurzu:   9.00 až 16.00      Cena: 2400 Kč, pro studenty prezenčního bc. a mgr. studia 2200 Kč 

Termín: 14.2. 2019 Přihlašujte se zde 

Místo konání: Brno VÁCLAVSKÁ 12a (prostor NAŽIVO) nebo Františkánská 6

Přihlášky: info@b-creative.cz

 

2) ROZHODOVÁNÍ a KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/SVĚTEM HODNOT: vybrané techniky pro kariérní poradenství a kariérní koučování

Na kurzu se budeme pracovat  třemi typy metaforických karet z produkce Magdy Shymon a to zážitkově, ve dvojících, trojicích, skupině.  Zaměříme se zejména na techniky užitečné pro mapování hodnot, potřeb, motivů a zájmů. V souvislosti s tím si vyzkoušíte také vybrané techniky, které podpoří klienta v procesu jeho rozhodování (obvykle mezi 2 variantami). Teorie bude opravdu jen minimum. Kurz se obsahově nepřekrývá s kurzem, který vede Maria Anyalaiová a Lenka Tříletá. Vybrané techniky můžete využít i v psychologické práci s klientem.

Karty jsou obecně dobrým pomocníkem při:

 • odbourání strachu a nervozity, uvolnění atmosféry,
 • navázání kontaktu s klientem a hledání významných témat,
 • mapování zdrojů, kompetencí, hodnot, strategií zvládání,
 • otevření tématu silných stránek a rezerv klientů, vlastností, schopností, dovedností,
 • zmapování současného a budoucího stavu, cílů,
 • k podávání zpětné vazby a k spoustě dalších věcí, které vás napadnou.

Mgr. Magda Shymon, psycholožka, věnuje se také individuální terapii, koučování a kariérnímu poradenství. Absolvovala výcvik v rodinné systemické terapii a ukončila terapeutický výcvik se zaměřením na Gestalt psychoterapii. Je absolventkou výcviku v  systemickém koučování a NLP koučování. Založila lektorské a terapeutické pomůcky b-creative (www.b-creative.cz), školené karty jsou jejím dílem. V roce 2014 získala Národní cenu kariérového poradenství. Pracovala na Vysokém učení technickém v Brně, kde se věnovala poradenství pro studenty, působí spolu s Lenkou Tříletou v soukromé praxi (www.portabrno.cz).

Časová dotace kurzu:  9.00 - 13.00 hod Termín: bude upřesněn  Cena: 1400 Kč, pro studenty prezenčního studia 1300 Kč

Místo konání: Brno (střed), Františkánská 6

Přihlášky s uvedením Vašich kontaktních údajů: 

3) Sandplay/Sandtray: základní kurz práce s herním pískovištěm 

Herní pískoviště má mnohostranné využití při práci s lidmi. Je velmi užitečnou technikou pro navázání kontaktu, pro získání vhledu, uvědomění si situace názorným způsobem, pro hlubší terapeutickou práci a sebepoznání. Umožňuje dostat se hravou a příjemnou formou k jádru věci. Hodí se pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, případně ve skupině (např. školní kolektiv). Je vhodná pro práci s jakýmkoliv klientem. Na základě opakované zpětné vazby došlo v rámci tohoto základního kurzu k navýšení počtu hodin, aby bylo více času pro sebezkušenost a nácvik. Po inspiraci z lektorčiné účasti na dalším výcviku práce s pískem, je kurz doplněn o práci se symbolem, která je předstupněm k samotné práci s terapeutickým herním pískovištěm.

V rámci základního kurzu získáte tyto znalosti:

Kurz je veden zážitkovou formou. Součástí kurzu je i teorie a kazuistiky. Na kurzu získáte základní jistotu pro práci v písku. 

Přihlášky na 8. a 9.12. 2018 zde

Kurz je určený psychologům a psychoterapeutům, studentům psychologie, kteří pracují či plánují pracovat terapeuticky.

KURZ JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ. CENA BUDE NAVRŽENA INDIVIDUÁLNĚ.

Lektorka: Mgr. Lenka Tříletá, psycholožka a terapeutka (www.portabrno.cz).

Pracovala v krizovém centru, nyní pracuje v Dětské nemocnici, provozuje soukromou praxi a externě spolupracuje s Debrou ČR poskytující poradenství pro lidi s nemocí motýlích křídel.  Pracuje s dětmi, rodinami i dospělými. Poskytuje krizové intervence, psychologické poradenství, systematickou terapii i diagnostiku. Také se věnuje lektorování pro Institut celoživotního vzdělávání a pro b-creative. Absolvovala výcvik pro systematickou Gestalt psychoterapii a nyní absolvuje Solution focus, komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení. Má absolvovaný kurz krizové intervence, systemické práce s dětmi a mnoho dalších.

Účastníci workshopu sleva na Sandbox 100 Kč.

Napište své kontaktní údaje a přihlašujte se na: info@b-creative.cz, do předmětu emailu napište název kurzu.

      

     

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.