Workshopy a kurzy

 

 

 

Lektorské a terapeutické pomůcky b-creative a jejich zakladatelka byly oceněny  v Národní ceně kariérového poradenství

 
 
 
 

 

 

Naše kurzy nejsou akreditovány. Rádi je pro Vás uspořádáme i v jiném měste, ale  až v roce 2020. Poptávky prosím zasílejte od prosince dále, kdy už budeme znát další volné termíny. Díky. 

Přihlašte se na vzdělávací akce pořádané v Brně. 

 • Drobné občerstvení (voda, sušenky, ovoce, káva, čaj) je zahrnuto v kurzovném.
 • Součástí kurzu jsou také tištěné studijní materíly.
 • Informace ohledně konání/nekonání obdržíte cca 3 týdny před kurzem
 • STORNO PODMÍNKY: Po úhradě kurzovného je částka nevratná, můžete však za sebe poslat náhradníka. Kurzovné se hradí předem dle instrukcí v informačním mejlu,  který obdržíte cca 3 týdny před kurzem. Platba kurzovného probíhá obvykle 14 dní předem. V případě, že bude kurz z důvodu nemoci lektora zrušen, kurzovné Vám vrátíme do 5 dnů od plánovaného termínu kurzu. V případě, že je méně než 6 platících účastníků, je kurz zrušen, nejpozději 7 dní před plánovaným termínem.  

      1) Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami COPE/KARTY S PŘÍBĚHY/MOŘE EMOCÍ/MYTHOS

Celodenní kurz je zaměřen na práci se všemi třemi typy nabízených karet, které mají společný svůj projektivní charakter a možnost široké škály použití v různých kontextech a s různými cílovými skupinami. Představeny Vám budou také karty MYTHOS.

 • Terapeutické karty COPE ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům, tvořivé imaginaci, podporují sdílení traumatické události a pomáhají klientům nacházet vlastní copingové strategie založené na jejich komunikačním stylu. V neposlední řadě práce s nimi podporuje proces uzdravování. Pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a jejich jedinečné strategie zvládání zátěže. Na kurzu bude větší část věnována tomu, jak pracovat s kartami COPE. Naučíme vás používat model komunikačních a copingových strategií BASIC PH Izraelské psycholožky Olfry Ayalon a následně využívat model v krizové intervenci, poradenství a terapii. Metoda byla použita například po zaplavení tsunami na Haiti, po zemětřesení v Turecku, ve vojenských konfliktech v Izraeli apod.  Karty je možné využít v individuální i skupinové terapii dětí i dospělých, v poradenství a práci na osobnostním rozvoji klientů.
 • Naučíme vás využívat rovněž KARTY S PŘÍBĚHY při poznávání klienta, jeho procesu a odkrývání důležitých figur, formulování zakázky, poznávání jeho životního scénáře a způsobu vztahování se k sobě a druhým. Karty pomáhají také odhalit způsob zvládání překážek a řešení konfliktů. Využití pro ně najdete v kariérovém poradenství, individuálním poradenství a psychoterapii, ve skupinové intervenci ve školách a organizacích.
 • Při práci s KARTAMI MOŘE EMOCÍ vás naučíme, jak navázat kontakt s dětským klientem, jak ho naučit identifikovat vlastní emoce a emoce druhých. Karty lze také využít v psychodramatu, modelování emocí a poznávání emočního klimatu ve třídě. Seznámíte se s využitím karet při práci rodinou, školní třídou i s dospělými (pedagogický sbor, organizace).
 • Do práce s ostatními kartami se dostaneme také k tomu, jak využít karty MYTHOS při kontraktování.

Kurz je určený školním psychologům, psychiatrrům, psychoterapeutům, pracovníkům krizových center, sociálním pracovníkům a také studentům psychologie, případně pracovníkům jiných profesí, ale s psychoterapeutickým výcvikem. Prosím respektujte, že kurz není určen alternativním terapeutům, lidem s ekonomickým vzděláním bez výcviku či pedagogům.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.

Časová dotace kurzu:   9.00 až 16.00      Cena: 2400 Kč - forma NAŽIVO, 1950 Kč - forma ONLINE (zaváděcí cena) 

Termín: 17.8. 2020 

Místo konání: ONLINE 

 • Účastníci dostanou dopředu handouty, které budou potřebovat v průběhu kurzu a mohou se tak plně věnovat výkladu lektorky, ve slovenštině
 • Účastníci se slyší a vidí, mohou se aktivně podílet, sledují video a prezentace lektorky
 • Výkladová část je proložena 3 sebezkušenostními aktivitami
 • Není nutné mít karty zakoupené. Kdo je má, prosím nech si je nachystá.
 • Kurz probíhá prostřednictvím platformy ZOOM, instrukce dostanete dopředu.
 • Kurz je obsahově identický jako ten „NAŽIVO“ a již několikrát realizovaný ONLINE
 • CENA 1950 Kč, PŘIHLÁŠKY DO 7.8.2020

Přihlášky: Zde (Termín kurzu naživo bude stanoven v srpnu)

   2)   Kurz podpory RESILIENCE - psychické odolnosti dětí a dospělých: zážitkový workshop práce s terapeutickými kartami

Workshop je vhodný absolvovat, pokud máte již zkušenost s prací s kartami. Je složený z aktivit zaměřených na podporu resilience dětí, adolescentů a dospělých prostřednictvím využití terapeutických karet. Při práci využijeme terapeutické karty MOŘE EMOCÍ, Truhlice minulosti, Resilio a Resilience, Metafora ženské a mužské identity a párové karty Tandoo. Účastníci absolvují sebezkušenost s terapeutickými kartami – ukázka práce při vytváření vztahu, kontraktování, sebepoznávání a vyjadřování přání a potřeb dítěte, adolescenta či dospělého, při budování sebepodpory a odolnosti. Základní teorie bude předána prostřednictvím prezentace a zbytek zážitkovou formou (80% kurzu). Práce s klientem je založena na konceptech gestalt terapie, narativní terapie, KBT a pozitivní psychologie. Všechny druhy karet však lze využít v individuální a skupinové práci, v poradenství, v osobnostním rozvoji vybrané i v kariérovém poradenství.

Lektorka: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.  (www.ior.sk)

Pracovala v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie na Slovensku, věnuje se soukromé terapeutické a lektorské práci v Inštitútu osobnostního rozvoja a neziskové organizaci Otvorená náruč na pomoc týraným ženám. Je absolventkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Absolvovala výcvik skupinové krizové intervence na školách v případě přírodní katastrofy, smrti učitele a žáka, teroristického útoku, autonehody a hromadného neštěstí v International School Psychology Association na Maltě.  V Luxenbourgu v rámci  European School Psychology Centre for Training absolvovala kurz krizové intervence pro případ sebevraždy. Nyní je v supervizním výcviku, pracuje také na pracovišti klinické psychologie. Stále a moc ráda se vzdělává.

Časová dotace: 4 hod ( 9 – 13 hod)
Cena: 1500 Kč / osoba
Termín: 3.10. 2020 Brno – místo konání bude upřesněno
(min 8 osob, max 16 osob)

Přihlášky: Zde

Kurz je určen psychologům, psychoterapeutům, sociálním a speciálním pedagogům, pracovníkům krizových center, výchovným poradcům a koordinátorům primární prevence, ale i učitelům.

3) Základní kurz práce s herním pískovištěm: terapie hrou v písku

Herní pískoviště má mnohostranné využití při práci s lidmi. Je velmi užitečnou technikou pro navázání kontaktu, pro získání vhledu, uvědomění si situace názorným způsobem, pro hlubší terapeutickou práci a sebepoznání. Umožňuje dostat se hravou a příjemnou formou k jádru věci. Hodí se pro práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, případně ve skupině (např. školní kolektiv). Je vhodná pro práci s jakýmkoliv klientem. Na základě opakované zpětné vazby došlo v rámci tohoto základního kurzu k navýšení počtu hodin, aby bylo více času pro sebezkušenost a nácvik. Po inspiraci z lektorčiné účasti na dalším výcviku práce s pískem, je kurz doplněn o práci se symbolem, která je předstupněm k samotné práci s terapeutickým herním pískovištěm.

V rámci základního kurzu získáte tyto znalosti:

Kurz je veden zážitkovou formou. Součástí kurzu je i teorie a kazuistiky. Na kurzu získáte základní jistotu pro práci v písku. 

Přihlášky  zde 

Kurz je určený psychologům a psychoterapeutům, studentům psychologie, kteří pracují či plánují pracovat terapeuticky.

KURZ JE MOŽNÉ USPOŘÁDAT PRO SKUPINY PO DOMLUVĚ I V JINÉM MĚSTĚ. CENA BUDE NAVRŽENA INDIVIDUÁLNĚ.

Lektorka: Mgr. Lenka Tříletá, psycholožka a terapeutka (www.portabrno.cz).

Pracovala v krizovém centru, nyní pracuje v Dětské nemocnici, provozuje soukromou praxi a externě spolupracuje s Debrou ČR poskytující poradenství pro lidi s nemocí motýlích křídel.  Pracuje s dětmi, rodinami i dospělými. Poskytuje krizové intervence, psychologické poradenství, systematickou terapii i diagnostiku. Také se věnuje lektorování pro Institut celoživotního vzdělávání a pro b-creative. Absolvovala výcvik pro systematickou Gestalt psychoterapii a nyní absolvuje Solution focus, komplexní výcvik v terapii zaměřené na řešení. Má absolvovaný kurz krizové intervence, systemické práce s dětmi a mnoho dalších.

  

 

Napište své kontaktní údaje a přihlašujte se na: info@b-creative.cz, do předmětu emailu napište název kurzu.

      

     

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.